Projekt „Edukacja sportowa w Gminie Łodygowice”

realizowany przez Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Słowian” w Łodygowicach w ramach „Programu Wsparcia Edukacji”, ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki komunikatem z dnia 11 lipca 2022 roku o ustanowieniu w trybie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty programu pn. „Program Wsparcia Edukacji”.

Zadanie finansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.